Æblehaven

Æblehaven er en integreret institution med plads til 24 vuggestuebørn (Bistadet og Honningkrukken) og 40 børnehavebørn (Bikuben, Hvepsereden og Brumbassen).

Legende børn

Kendetegn

I Æblehaven arbejder vi ud fra et årshjul med forskellige temaer. Disse temaer går på tværs af huset og planlægges med udgangspunkt i barnets alder og udvikling. Der arbejdes gerne kreativt og visuelt med temaerne, for at skabe et inspirerende læringsmiljø der understøtter børnenes naturlige nysgerrighed og forståelse for et tema.

Æblehaven har en fredagstradition, hvor vuggestuen og børnehaven samles enten i salen eller på deres fælles legepladsen, alt afhængig af årstid, vejr og vind. Til fredagssamling synges, spilles og fortælles der, dette er en god måde i fællesskab at runde ugen af på.

Dialogen med jer forældre om barnets behov er vigtige for en god opstart.

Ved opstart i vuggestue lægger vi stor værdi i at se barnets behov og forsøge at sætte os i barnets perspektiv. Overgangen fra hjem til institution skal være tryg. Vores rammer er fleksible, hvilket betyder at vi ser på det enkelte barns behov, f.eks. i forhold til søvn og spise mønster.

Overgangen fra vuggestue til børnehave, eller fra et andet tilbud, skal understøttes i dialogen med jer forældre om barnets og det behov.

For at gøre overgangen fra vuggestue til børnehave tryg og kendt, arbejder vi i løbet af ugen med ”Mini-puffer”, som er en gruppe af de yngste børnehavebørn og ældste vuggestuebørn. Det gør vi for på den måde at få skabt nye relationer, til både børn og voksne på tværs af huset, hvilket giver tryghed og er et godt fundament for en god overgang.

Opstarten i børnehave fra anden pasning, tilpasses barnets behov hvor vi ligeledes sætter os i barnets perspektiv, og skaber de rammer hvor barnet har mulighed for at skabe nye trygge relationer.

Barnet skal have rigeligt med skiftetøj i kassen på badeværelset. Der skal altid være to helt sæt ”ekstra” inde tøj, fra inderst til yderst, gerne flere par strømper, dette så vi kan give barnet tørt tøj på, hvis tøjet er blevet vådt.

Barnets evt. sut og sutteklud/sovebamse skal også være på garderoben, ligesom sovetøj, passende til årstiden.

Bleer skal i selv medbringe, der kan tages en hel pakke med, hvor i skriver navn uden på pakken, når vi er ved at nå i bund kommer der besked på barnets garderobe om der mangler bleer.

Overtøj og fortøj passende til vejret og årstiden, skal være i barnets garderobe. Vi er ude i al slags vejr og går ikke af vejen for at lege med vand. Derfor er regntøj og gummistøvler obligatorisk.

Barnet skal hver dag til garderoben have godt med skiftetøj, overtøj og fodtøj med passende til vejret og årstiden. Vi er ude i al slags vejr, og har altid mulighed for at lege med vand. Derfor er godt regntøj og gummistøvler vigtigt.

Hvis dit barn sover til middag, skal sengetøj og betræk, eller sovepose medbringes, samt evt. sut og sovebamse. Hvis barnet bruger ble, skal de også medbringes.

Forældrene har ved en afstemning fravalgt frokostordning i Æblehaven. Barnet skal derfor til hele dagen medbringe:

  1. Formiddagsmad
  2. Frokostmadpakke
  3. Eftermiddagsmad

Barnet skal endvidere medbringe en drikkedunk med vand. Alt med tydeligt navn som fordeles i de rigtige kasser eller på de rigtige hylder i køleskabet, så vi undgår at bruge tid på at lede.

Vi opfordrer til sunde og varierede madpakker. Sund mad giver god energi, og sammen med frisk luft, styrkes barnets velbefindende, så barnet kan holde fokus og koncentrere sig, modtage ny læring, samt udfolde sig i leg og bevægelse.

Vi følger Holstebro Kommunes kostpolitik

Syge børn modtages ikke i institutionen, de har bedst af at være hjemme i rolige omgivelse. Et sygt barn smitter andre børn og medarbejder. Barnet er sygt, hvis det er sløjt og ikke kan være med i hverdagen, som det plejer. Hvis barnet bliver syg i løbet af dagen, ringes det hjem.

Når barnet er fraværende, skal det registreres på Aula. I må gerne skrive på Aula hvad barnet fejler, så vi kan informere de øvrige forældre om evt. smitte.

Vi giver kun medicin når der er tale om receptpligtig medicin, som skal gives i bestemte tidsintervaller, udskrevet til barnet, med anvisning om dosering er påskrevet den originale emballage.

Barnet kan skrives op til Æblehaven den dag det bliver født. Det gøres via Den Digitale Pladsanvisning.

I er altid velkomne til at kigge forbi og se institutionen. Når I får plads i Æblehaven kan der aftales et forbesøg hvor I kan møde jeres evt. kontakt pædagog og se hvilken stue barnet skal gå på.