Æblehaven

I Æblehaven arbejder vi ud fra et årshjul med forskellige temaer. Disse temaer går på tværs af huset og planlægges med udgangspunkt i barnets alder og udvikling. Der arbejdes gerne kreativt og visuelt med temaerne, for at skabe et inspirerende læringsmiljø der understøtter børnenes naturlige nysgerrighed og forståelse for et tema.

For at gøre overgangen fra vuggestue til børnehave tryg og kendt, arbejder vi i løbet af ugen med ”Mini-puffer”, som er en gruppe af de yngste børnehavebørn og ældste vuggestuebørn. Det gør vi for på den måde at få skabt nye relationer, til både børn og voksne på tværs af huset, hvilket giver tryghed og er et godt fundament for en god overgang.

Æblehaven har en fredagstradition, hvor vuggestuen og børnehaven samles enten i salen eller på legepladsen, alt afhængig af årstid, vejr og vind. Til fredagssamling synges, spilles og fortælles der, dette er en god måde i fællesskab at runde ugen af på.

Æblehaven er en integreret institution med plads til 24 vuggestuebørn (Bistadet og Honningkrukken) og 40 børnehavebørn (Bikuben, Hvepsereden og Brumbassen).

Generelt for de tre afdelinger i Børneliv Nord

Børn gror og sammen sætter vi spor!

Vi følger børnenes interesser og det der optager dem, men vi viser også vej og udstikker retninger til det, som børnene endnu ikke selv har fået øje på.

I Børneliv Nord arbejder vi pædagogisk med den anerkendende tilgang og har fokus på det positive samvær. Børns udvikling, trivsel, læring og dannelse er i fokus. Vi finder det værdifuldt, at alle børn har gode muligheder for en social og personlig udvikling, samt er en del af et eller flere fællesskaber.

Ved opstart i vuggestue lægger vi stor værdi i at se barnets behov og forsøge at sætte os i barnets perspektiv. Overgangen fra hjem til institution skal være tryg. Vores rammer er fleksible, hvilket betyder at vi ser på det enkelte barns behov, f.eks. i forhold til søvn og spise mønster.

Vi bruger AULA til at kommunikere med alle hjem og til at formidle vores pædagogiske arbejde, blandt andet ud fra de nye styrkede læreplaner. Samarbejdet mellem hjem og institution er vigtigt for os, da dette giver de bedste betingelser for barnets udvikling og trivsel.