Mariehønen

Mariehønen er en integreret institution med plads til 24 vuggestuebørn (Krummerne og Tvebakkerne) samt 40 børnehavebørn. Børnehaven arbejder sammen som en fælles enhed, børnene er i løbet af dagen delt i mindre grupper og spiser med deres kontakt pædagog

Kendetegn

Mariehønen er en Grønne Spirer institution.

Årshjulet i Mariehønen, er med til at skabe et stort fællesskab på tværs af huset. Hvordan kan vi med udgangspunkt i barnets alder og udvikling, arbejde med temaet så det giver mening for alle?

Børnehaven i Mariehønen bruger uderummet som et ekstra rum og læringsmiljø, og er ude fra april til december (hvis vejret tillader dette) fra morgen til aften. Børn er forskellige, og nogle har brug for en pause fra udelivet, hvilket der er gode muligheder for når vi bruger stuerne til fordybelses aktiviteter i små grupper.

Dialogen med jer forældre om barnets behov er vigtige for en god opstart.

Ved opstart i vuggestue lægger vi stor værdi i at se barnets behov og forsøge at sætte os i barnets perspektiv. Overgangen fra hjem til institution skal være tryg. Vores rammer er fleksible, hvilket betyder at vi ser på det enkelte barns behov, f.eks. i forhold til søvn og spise mønster.

Overgangen fra vuggestue til børnehave, eller fra et andet tilbud, skal understøttes i dialogen med jer forældre om barnets og det behov.

Der er fokus på den gode overgang fra vuggestue til børnehave, hvor der før børnehave start er besøg i børnehaven enten med en kendt voksen fra vuggestuen eller bedste vennen, alt afhængig af barnets behov. I perioder med mange børn, som har skift fra vuggestue til børnehave omkring samme tid, har vi en lille gruppe ”På vej i børnehave”, som arbejder målrettet med den kommende overgang.

Opstarten i børnehave fra anden pasning, tilpasses barnets behov hvor vi ligeledes sætter os i barnets perspektiv, og skaber de rammer hvor barnet har mulighed for at skabe nye trygge relationer.

Barnet skal have rigeligt med skiftetøj i kassen på badeværelset. Der skal altid være to helt sæt ”ekstra” inde tøj, fra inderst til yderst, gerne flere par strømper, dette så vi kan give barnet tørt tøj på, hvis tøjet er blevet vådt.

Barnets evt. sut og sutteklud/sovebamse skal også være på garderoben, ligesom sovetøj, passende til årstiden.

Bleer skal i selv medbringe, der kan tages en hel pakke med, hvor i skriver navn uden på pakken, når vi er ved at nå i bund kommer der besked på barnets garderobe om der mangler bleer.

Overtøj og fortøj passende til vejret og årstiden, skal være i barnets garderobe. Vi er ude i al slags vejr og går ikke af vejen for at lege med vand. Derfor er regntøj og gummistøvler obligatorisk.

Barnet skal hver dag til garderoben have godt med skiftetøj, overtøj og fodtøj med passende til vejret og årstiden. Vi er ude i al slags vejr, og har altid mulighed for at lege med vand. Derfor er godt regntøj og gummistøvler vigtigt.

Hvis dit barn sover til middag, skal sengetøj og betræk, eller sovepose medbringes, samt evt. sut og sovebamse. Hvis barnet bruger ble, skal de også medbringes.

Forældrene har ved en afstemning fravalgt frokostordning i Mariehønen. Barnet skal derfor til hele dagen medbringe:

  1. Formiddagsmad
  2. Frokostmadpakke
  3. Eftermiddagsmad

Barnet skal endvidere medbringe en drikkedunk med vand. Alt med tydeligt navn som fordeles i de rigtige kasser eller på de rigtige hylder i køleskabet, så vi undgår at bruge tid på at lede.

Vi opfordrer til sunde og varierede madpakker. Sund mad giver god energi, og sammen med frisk luft, styrkes barnets velbefindende, så barnet kan holde fokus og koncentrere sig, modtage ny læring, samt udfolde sig i leg og bevægelse.

Vi følger Holstebro Kommunes kostpolitik

Syge børn modtages ikke i institutionen, de har bedst af at være hjemme i rolige omgivelse. Et sygt barn smitter andre børn og medarbejder. Barnet er sygt, hvis det er sløjt og ikke kan være med i hverdagen, som det plejer. Hvis barnet bliver syg i løbet af dagen, ringes det hjem.

Når barnet er fraværende, skal det registreres på Aula. I må gerne skrive på Aula hvad barnet fejler, så vi kan informere de øvrige forældre om evt. smitte.

Vi giver kun medicin når der er tale om receptpligtig medicin, som skal gives i bestemte tidsintervaller, udskrevet til barnet, med anvisning om dosering er påskrevet den originale emballage.

Barnet kan skrives op til Mariehønen den dag det bliver født. Det gøres via Den Digitale Pladsanvisning.

I er altid velkomne til at kigge forbi og se institutionen. Når I får plads i Mariehønen kan der aftales et forbesøg hvor I kan møde jeres evt. kontakt pædagog og se hvilken stue barnet skal gå på.