Mariehønen

Årshjulet i Mariehønen, er med til at skabe et stort fællesskab på tværs af huset. Hvordan kan vi med udgangspunkt i barnets alder og udvikling, arbejde med temaet så det giver mening for alle?

Der er fokus på den gode overgang fra vuggestue til børnehave, hvor der før børnehave start er besøg i børnehaven enten med en kendt voksen fra vuggestuen eller bedste vennen, alt afhængig af barnets behov. I perioder med mange børn, som har skift fra vuggestue til børnehave omkring samme tid, har vi en lille gruppe ”På vej i børnehave”, som arbejder målrettet med den kommende overgang.

Børnehaven i Mariehønen bruger uderummet som et ekstra rum og læringsmiljø, og er ude fra april til december (hvis vejret tillader dette) fra morgen til aften. Børn er forskellige, og nogle har brug for en pause fra udelivet, hvilket der er gode muligheder for når vi bruger stuerne til fordybelses aktiviteter i små grupper. 

Mariehønen er en integreret institution med plads til 24 vuggestuebørn (Krummerne og Tvebakkerne) og 40 børnehavebørn (Blåbærrene og Tyttebærrene).

Generelt for de tre afdelinger i Børneliv Nord

Børn gror og sammen sætter vi spor!

Vi følger børnenes interesser og det der optager dem, men vi viser også vej og udstikker retninger til det, som børnene endnu ikke selv har fået øje på.

I Børneliv Nord arbejder vi pædagogisk med den anerkendende tilgang og har fokus på det positive samvær. Børns udvikling, trivsel, læring og dannelse er i fokus. Vi finder det værdifuldt, at alle børn har gode muligheder for en social og personlig udvikling, samt er en del af et eller flere fællesskaber.

Ved opstart i vuggestue lægger vi stor værdi i at se barnets behov og forsøge at sætte os i barnets perspektiv. Overgangen fra hjem til institution skal være tryg. Vores rammer er fleksible, hvilket betyder at vi ser på det enkelte barns behov, f.eks. i forhold til søvn og spise mønster.

Vi bruger AULA til at kommunikere med alle hjem og til at formidle vores pædagogiske arbejde, blandt andet ud fra de nye styrkede læreplaner. Samarbejdet mellem hjem og institution er vigtigt for os, da dette giver de bedste betingelser for barnets udvikling og trivsel.