Krøyerhaven

Krøyerhaven er en integreret institution, med plads til 24 vuggestuebørn (Frø og Spirer) og 40 børnehavebørn. Børnehaven er ikke stueopdelt, men børnene er opdelt i mindre basisgrupper og spisegrupper med hver deres primærvoksen

Kendetegn

I Krøyerhaven har vi fokus på De Grønne Spirer og udeliv. Uderummet er et ekstra læringsmiljø som bliver udnyttet hele året rundt. Vi har f.eks. en køkkenhave, hvor vi følger udviklingen fra jord til bord, og bruger alle vores sanser når vi planter, graver, smager og dufter.

Dialogen med jer forældre om barnets behov er vigtige for en god opstart.

Ved opstart i vuggestue lægger vi stor værdi i at se barnets behov og forsøge at sætte os i barnets perspektiv. Overgangen fra hjem til institution skal være tryg. Vores rammer er fleksible, hvilket betyder at vi ser på det enkelte barns behov, f.eks. i forhold til søvn og spise mønster.

Overgangen fra vuggestue til børnehave, eller fra et andet tilbud, skal understøttes i dialogen med jer forældre om barnets og det behov.

Det er vigtigt at skabe en god overgang fra vuggestuen til børnehaven. I Krøyerhaven arbejdes der ”På Tværs” af huset i forskellige temaer, som gør voksne og børn kendt med hinanden før der sker et skift fra vuggestue til børnehave.

Opstarten i børnehave fra anden pasning, tilpasses barnets behov hvor vi sætter os i barnets perspektiv, og skaber rammer så barnet har mulighed for at indgå i nye trygge relationer.

Jeres barn skal have rigeligt med skiftetøj i kassen på badeværelset. Der skal altid være to helt sæt ”ekstra” inde tøj, fra inderst til yderst, gerne flere par strømper, så jeres barn kan få tørt tøj på, hvis tøjet er blevet vådt.

Hvis jeres barn bruger sut og sutteklud/sovebamse skal det også være på garderoben, ligesom sovetøj, passende til årstiden.

Bleer skal I selv medbringe, I kan tage en hel pakke med, hvor I skriver navn uden på pakken: Når vi er ved at nå i bund, kommer der besked på barnets garderobe om at der mangler bleer.

Overtøj og fodtøj passende til vejret og årstiden, skal stå i jeres barns garderobe. Vi er ude i al slags vejr og går ikke af vejen for at lege med vand. Derfor er regntøj og gummistøvler obligatorisk.

Jeres barn skal hver dag til garderoben have godt med skiftetøj, overtøj og fodtøj med passende til vejret og årstiden. Vi er ude i al slags vejr, og har altid mulighed for at lege med vand. Derfor er godt regntøj og gummistøvler vigtigt.

Hvis jeres barn sover til middag, skal sengetøj og betræk, eller sovepose medbringes, samt evt. sut og sovebamse. Hvis jeres barn bruger ble, skal de også medbringes.

Forældrene har ved en afstemning oktober 2022 tilvalgt frokostordning i Krøyerhaven fra august 2023.

Indtil da, skal jeres barn derfor til hele dagen medbringe:

  1. Formiddagsmad
  2. Frokostmadpakke
  3. Eftermiddagsmad

I skal endvidere medbringe en drikkedunk med vand. Alt med tydeligt navn som fordeles i de rigtige kasser eller på de rigtige hylder i køleskabet, så det er nemt for børn og voksne at finde til spisetid.

Vi opfordrer til sunde og varierede madpakker. Sund mad giver god energi, og sammen med frisk luft, styrker det barnets velbefindende, så barnet kan holde fokus og koncentrere sig, modtage ny læring, samt udfolde sig i leg og bevægelse.

Vi følger Holstebro Kommunes kostpolitik

Vi tager ikke imod syge børn i institutionen, de har bedst af at være hjemme i rolige omgivelser med jer, som er de tætteste omsorgspersoner. Et sygt barn smitter også andre børn og medarbejdere. Barnet er sygt, hvis det er sløjt og ikke kan være med i hverdagen, som det plejer. Hvis barnet bliver syg i løbet af dagen, ringer vi til jer så I kan hente jeres barn hjem.

Hvis jeres barn er sygt eller holder fri/ferie, skal det registreres på Aula. I må gerne skrive på Aula hvad barnet fejler, så vi kan informere de øvrige forældre om evt. smitsomme sygdomme i huset.

Vi giver kun medicin til kroniske sygdomme, når der er tale om receptpligtig medicin, som skal gives i bestemte tidsintervaller, udskrevet til barnet, med anvisning om dosering der er påskrevet den originale emballage.

Skriv dit barn op

Skriv dit barn op til Børneliv Nord via Den Digitale Pladsanvisning.

Skriv dit barn op

Pædagogisk læreplan

Dokumenterne beskriver vores pædagogiske læreplan og evalueringen af arbejdet med læreplanen.

Pædagogiske læreplan
Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan