Krøyerhaven

I Krøyerhaven har vi fokus på De grønne Spirer og udeliv. Uderummet er et ekstra læringsmiljø som bliver udnyttet hele året rundt. Vi har f.eks. en køkkenhave, hvor vi følger udviklingen fra jord til bord, og bruger alle vores sanser når vi planter, graver, smager og dufter.

Det er vigtigt at skabe en god overgang fra vuggestuen til børnehaven. I Krøyerhaven arbejdes der ”På Tværs” af huset i forskellige temaer, som gør voksne og børn kendt med hinanden før der sker et skift fra vuggestue til børnehave.

Krøyerhaven er en integreret institution med plads til 24 vuggestuebørn (Frø og Spirer) og 40 børnehavebørn (Børnehaven er ikke stueopdelt, men børnene er opdelt i mindre basisgrupper og spisegrupper med hver deres primærvoksen).

Generelt for de tre afdelinger i Børneliv Nord

Børn gror og sammen sætter vi spor!

Vi følger børnenes interesser og det der optager dem, men vi viser også vej og udstikker retninger til det, som børnene endnu ikke selv har fået øje på.

I Børneliv Nord arbejder vi pædagogisk med den anerkendende tilgang og har fokus på det positive samvær. Børns udvikling, trivsel, læring og dannelse er i fokus. Vi finder det værdifuldt, at alle børn har gode muligheder for en social og personlig udvikling, samt er en del af et eller flere fællesskaber.

Ved opstart i vuggestue lægger vi stor værdi i at se barnets behov og forsøge at sætte os i barnets perspektiv. Overgangen fra hjem til institution skal være tryg. Vores rammer er fleksible, hvilket betyder at vi ser på det enkelte barns behov, f.eks. i forhold til søvn og spise mønster.

Vi bruger AULA til at kommunikere med alle hjem og til at formidle vores pædagogiske arbejde, blandt andet ud fra de nye styrkede læreplaner. Samarbejdet mellem hjem og institution er vigtigt for os, da dette giver de bedste betingelser for barnets udvikling og trivsel.