Om os

Velkommen til Børneliv Nord

Børneliv Nord

Børneliv Nord består af 4 institutioner:

  • Krøyerhaven med plads til 64 børn (0-6 årige)
  • Mariehønen med plads til 64 børn (0-6 årige)
  • Æblehaven med plads til 64 børn (0-6 årige)
  • Skjoldgården med plads til 33 børn (0-2,11 årige)

Vision og kerneopgave

Vision

Børn gror, og sammen sætter vi spor!

Kerneopgaven

I samarbejde med forældrene skaber vi en tryg hverdag, hvor rammerne giver alle børn mulighed for trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Det gør vi

Forældresamarbejde

Gennem daglig dialog og forældresamtaler, sikrer vi et gensidigt og respektfuldt forældresamarbejde.
Opbakning og fællesskab: vi inviterer forældre ind til sociale arrangementer for at styrke fællesskabsfølelsen.

Tryg hverdag

Vi skaber rutiner der giver plads til nærvær, som er grundlaget for at skabe en tæt tilknytning og relation til barnet. Dette gør vi blandt andet gennem små grupper og genkendelighed i rutiner.

Aula

Vi bruger Aula til at kommunikere med alle hjem og til at formidle vores pædagogiske arbejde, blandt andet ud fra de nye styrkede læreplaner. Samarbejdet mellem hjem og institution er vigtigt for os, da dette giver de bedste betingelser for barnets udvikling og trivsel.

Priser og tilskud til børnepasning

Se hvad en plads i daginstitutionen koster samt mulighederne for at vælge mellem heldags- og deltidspladser.

Priser og tilskud

Feriepasning

Læs om fælles feriepasning, lukkedage og registrering af ferie.

Feriepasning

Skriv dit barn op

Skriv dit barn op til Børneliv Nord via Den Digitale Pladsanvisning.

Skriv dit barn op

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen er et tilbud til gravide, forældre og børn. Vi giver råd og vejledning om jeres barn og om familiens sundhed og trivsel fra før fødslen og op gennem skolealderen.

Læs mere om sundhedsplejen

Børneliv Nords logo